quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
O szkółce

Szkółka pływacka "ORKA"

Szkółkę pływacką prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego mgr Bożena MACIKOWSKA specjalista odnowy biologicznej - posiadająca uprawnienia w zakresie nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej.

Celem działalności szkółki pływackiej jest prowadzenie nauki i doskonalenia pływania pod kątem profilaktyki wad postawy i stylów pływania. Szkółka pod nazwą „Bożena Macikowska” działa od wielu lat, w roku szkolnym 2010/2011 szkółka pływacka przyjęła nazwę „ORKA”. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktora pływania, instruktora gimnastyki korekcyjnej, specjalisty odnowy biologicznej oraz instruktorzy pływania.

Zajęcia z dziećmi z nauki pływania w pierwszym roku prowadzi dwóch – trzech instruktorów, ze względu na szybsze opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym oraz zapewnienie bezpieczeństwa młodszym dzieciom.

ZAPISY NA NAUKĘ I DOSKONALENIE PŁYWANIA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 POD NUMEREM TELEFONU:
696015656 LUB 913337412
W DNIACH OD 27 SIERPNIA 2019 R.