quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
O szkółce

Program

Nauczanie pływania służy nie tylko celom sportowym, ale także celom użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Nauczanie pływania oparte jest na zasad dydaktycznych i opiekuńczych oraz działaniu funkcji fizjologicznych w kształtowaniu umiejętności ruchowych. Powszechnie uważa się pływanie za jeden z najzdrowszych sportów. Ruch w wodzie, połączony z pokonywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje postawę ciała. Pływanie ma również ogromne działanie korekcyjne. Przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc.

Pozioma pozycja ciała w wodzie w czasie pływania w dużym stopniu ułatwia pracę serca. Ponadto ciśnienie wody działa masująco na naczynia krwionośne i tym samym usprawnia krążenie krwi, powodując obfitszy jej dopływ do serca. Lepszy krwioobieg przyczynia się z kolei do wydatniejszego zaspokojenia zapotrzebowania ustroju w tlen. Duże potrzeby tlenowe ustroju w wodzie spowodowane są przyspieszeniem przemiany materii w czasie pływania. Pływanie więc jest doskonałym środkiem likwidującym niedotlenienie ustroju i to w warunkach jak najbardziej sprzyjających, gdyż powietrze nad wodą jest wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Woda jest również najlepszym środkiem hartowania termicznego.

Mając na uwadze powyższe dobrodziejstwa wynikające z pływania istnieje potrzeba uzupełnienia ruchu poprzez zajęcia z nauki pływania.
Nauka pływania ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania dzieci, nauczyć ich bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej, zaspokajać ich potrzeby ruchowe oraz korygować, poprawiać i zapobiegać powstawaniu wad postawy.
Kluczem do sukcesu edukacyjnego i zdrowotnego jest właściwe ujęcie treści nauczania dające możliwość atrakcyjnych zajęć.