quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
O szkółce

Nauka pływania elementarnego

Cele ogólne:
 • zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie
 • wszechstronny rozwój organizmu
 • wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych
 • oswajanie z woda i ćwiczenia wypornościowe oraz nurkowanie
 • nauka pływania elementarnego
 • popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego

Cele szczegółowe:

W zakresie umiejętności:
 • opanowanie podstawowych czynności ruchowym w środowisku wodnym
 • orientację pod powierzchnią wody
 • opanowanie specyficznego oddychania w środowisku wodnym
 • opanowanie pływania elementarnego

W zakresie wiadomości:
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą
 • prawidłowe nawyki higieniczne
 • zasady zachowania się na pływalni
 • zagrożenia na kąpieliskach i zapobieganie ich powstawaniu

W zakresie postaw społecznych:
 • wyrobienie i rozwijanie społecznych zachowań – samodzielności, współdziałania w grupie, sumienności, zdyscyplinowania, systematyczności i poszanowania mienia

Treści programowe
 • opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym
 • zanurzenie twarzy, otwieranie oczy i orientacja pod powierzchnią wody
 • opanowanie specyficznego oddychania w środowisku wodnym
 • zapoznanie z wyporem wody – ćwiczenia wypornościowe
 • opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie
 • elementarne skoki do wody
 • opanowanie poślizgu na piersiach i grzbiecie
 • opanowanie ruchów kończyn dolnych w pozycji na piersiach i grzbiecie
 • opanowanie pływania elementarnego – na grzbiecie (praca nóg) i na piersiach (pływanie pieskiem)

Przewidywane osiągnięcia
 • dziecko opanuje w stopniu dobrym pływanie elementarne – otrzymuje dyplom „JUŻ PŁYWAM”, „JUŻ NURKUJĘ”
 • zna zasady i umie bezpiecznie korzystać z pływalni i akwenów wodnych
 • nabywa swobodnego ułożenia ciała na wodzie na piersiach i na grzbiecie
 • potrafi wykonać skok do wody na nogi
 • potrafi wyciągnąć przedmiot z głębokości 1,5 m
 • potrafi przepłynąć 25 m na piersiach i grzbiecie z deską lub bez deski (za pomocą ruchów lokomocyjnych kończyn dolnych i górnych
 • potrafi prawidłowo oddychać w środowisku wodnym
 • potrafi wykonać poślizg na piersiach – strzałka