quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
O szkółce

Doskonalenie pływania

Cele szczegółowe:
 • poprawa wydolności ogólnej poprzez aktywację układu krążeniowo-oddechowego
 • opanowanie umiejętności pływackich różnymi stylami
 • poprawa wytrzymałości
 • wzmocnienie siły mięśniowej
 • wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy z zakresu pływania
 • uświadomienie potrzeby dbałości o ;postawę ciała oraz korygowanie wad postawy
 • uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo

Treści kształcenia:
 • bezpieczeństwo i higiena podczas zajęć na pływalni
 • zabawy oraz ćwiczenia oddechowo-wypornościowe
 • skoki do wody
 • technika skoku startowego
 • technika pływania stylami – kraul na piersiach i grzbiecie, styl klasyczny - żabka, styl motylkowy - delfin
 • technika nawrotów
 • ćwiczenia kształtujące szybkość i wytrzymałość ogólną
 • nurkowanie
 • gry i zabawy w środowisku wodnym
 • ćwiczenia kompensujące i korygujące wady postawy w środowisku wodnym
 • zdobywanie karty pływackiej
 • podstawowe elementy ratownictwa wodnego – holowanie
 • przygotowanie do startów w Mistrzostwach Szczecinia w pływaniu szkół podstawowych i średnich

Przewidywane certyfikaty w zależności od zdobytych umiejętności z:
 • pływania stylem - kraulem na grzbiecie
 • pływania stylem - kraulem na piersiach
 • pływania stylem – klasycznym
 • pływanie stylem – motylkowym
 • skoku do wody ze słupka startowego na główkę
 • nawrotów pływackich
 • nurkowania na odległość