quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
Profilaktyka

Pływanie korekcyjne

Pływanie korekcyjne musi wpływać na poprawę postawy ciała, bazuje na znajomości charakteru wady postawy i sposobów postępowania korekcyjnego.

Dobór ćwiczeń, ułożeń ciała, zastosowanych przyborów i wykorzystanie sposobów i stylów pływania musi zapewnić maksymalnie korzystne korekcyjne oddziaływanie zajęć w wodzie na dziecko z wadą postawy. Lekcje pływania korekcyjnego muszą przyczyniać się do likwidacji wady i stworzenie nawyku postawy prawidłowej, natomiast nieumiejętne stosowanie pływania u dzieci z wadami postawy może być czynnikiem utrwalającym lub pogłębiającym wady. Należy pamiętać o współpracy rodziców z lekarzem ortopedą.

Dobór ćwiczeń w wodzie dla dziecka jest uzależniony od:
 • wieku dziecka
 • umiejętności pływackich
 • konkretnej wady postawy
Celem kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadami postawy w zakresie pływania korekcyjnego jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających:
 • korygowanie nieprawidłowego ułożenia poszczególnych segmentów ciała w warunkach obciążenia od ucisku osiowego
 • likwidowanie dystonii mięśniowej przez rozciąganie mięśni przykurczowych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych
 • rozciąganie przykurczonych tkanek miękkich
 • wyrabianie silnego gorsetu mięśniowego
 • doskonalenie koordynacji ruchowej
 • oddziaływanie na układ oddechowy przez zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc
 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu
Szczegółowe cele kształcenia:
 • przygotowanie organizmu do środowiska wodnego
 • wyposażenie dzieci w niezbędny zasób wiedzy z zakresu własnego rozwoju fizycznego
 • rozbudowanie gorsetu mięśniowego utrzymującego skorygowana postawę
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • wywołanie spontaniczności, radości i satysfakcji
 • wspieranie działań wzmacniających stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego
 • wdrażanie dzieci do samodyscyplinującej pracy
 • wytworzenie umiejętności i nawyku korzystania z pływalni
 • nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych
 • nabycie umiejętności dostrzegania odchyleń od prawidłowej sylwetki oraz odchyleń funkcji układu krążenia i oddychania
 • zwiększenie umiejętności pływackich
Zadaniem pływania korekcyjnego jest:
 • doskonalenie sposobów pływackich takich, które oddziaływują w maksymalnym stopniu korekcyjnie
 • zwiększenie stopnia trudności pływackich ćwiczen korekcyjnych dla określonej grupy dyspanseryjnej
 • wykorzystanie środowiska wodnego na korekcje postawy ciała
Treści:
 • ćwiczenia przy brzegu basenu
 • ćwiczenia oswajające z wodą - indywidualnie, w parach, zespołach ćwiczących
 • ćwiczenia z elementami zanurzenia
 • ćwiczenia korekcyjne ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia i zabawy oddechowe
 • ćwiczenia w pozycji leżącej i pionowej
 • ćwiczenia rąk i nóg stylem dowolnym, klasycznym, na piersiach i na grzbiecie
 • skoki do wody
 • ćwiczenia poślizgujące
 • ćwiczenia właściwe