quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
Profilaktyka

Gimnastyka korekcyjna

Zadania gimnastyki korekcyjnej:
 • wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach
 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-wiązadłowej kręgosłupa
 • opanowanie przez dziecko wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia
 • zapoznanie dziecka z jego wadą
 • nauka ćwiczen z zestawów dotyczących skoliozy i innych wad postawy
 • indywidualizacja z każdym dzieckiem
 • dokładne nauczanie ćwiczeń aby dziecko wykonywało je w domu
 • bieżący kontakt z rodzicami
 • w miare opanowania kolejnych ćwiczeń zwiększanie liczby powtórzeń i wprowadzenie nowych
Cele gimnastyki korekcyjnej:
 • wyrabianie nawyków prawidłowej postawy
 • zwiększenie ruchomości stawów
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • zwiększanie ruchomości kręgosłupa i uzyskiwanie właściwej długości i sily mięśni
 • wzmacnianie osłabionych grup mięśniowych
 • wykorzystanie elementów ćwiczeń korekcyjnych w zabawach i grach
 • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej o ile to możliwe do stanu prawidłowego