quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
Profilaktyka

Ćwiczenia korekcyjne

Zalecenia
Miejsce ćwiczeń: pomieszczenie przewietrzone o temperaturze pokojowej.
Ubiór: strój gimnastyczny, boso.
Czas ćwiczeń: codziennie ok. 35 minut, najlepiej w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem.
Sprzęt: woreczek, piłka, laska, taboret.

Uwagi :
 • zestaw ćwiczeń należy realizować dopiero po dokładnym rozpoznaniu lekarskim
 • dokładnie przeczytać zestaw ćwiczeń wraz z uwagami
 • przygotować pomieszczenie i sprzęt
 • ćwiczenia wykonuje dziecko w obecności rodziców (opiekunów) , którzy starają się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają bezpieczenstwo
 • okresowo nie ćwiczy dziecko chore
 • przed i w trakcie wykonywaniu ćwiczenia zachować pełną korekcje
 • nie wykonywać ćwiczeń na bezdechu
 • przy ćwiczeniach oddechowych - wdech należy wykonać nosem, a wydech ustami. Faza wydechu jest dwukrotnie dłuższa od wdechu
Objaśnienie skrótów i terminologii:
 • PW - pozycja wyjściowa
 • R - ruch
 • KG - kończyna górna (LKG - lewa, PKG - prawa)
 • KD - kończyna dolna (LKD -lewa, PKD - prawa)
 • KKG - kończyny górne
 • KKD - kończyny dolne
 • RR - ramiona
 • T - tułów
 • leżenie przodem - leżenie na brzuchu
 • leżenie tyłem - leżenie na plecach
Zestawy ćwiczeń dostępne są w dziale "Do pobrania"